Grafika PRASŁOWIANIE.pl

Słowiańskie Świątynie


Słowianie wierzyli w Boga. Boga pod wieloma postaciami. Budowali Świątynie, w kórych oddawali mu cześć. Z wielkim trudem można odnaleźć ślady ich budowy. Ale można.


Gdy na terenach Polski wprowadzano chrześcijaństwo jednym ze sposobów skierowania ludzi na nową wiarę, było budowanie kościołów w tych samych miejscach, w których stały słowiańskie świątynie. Oczywiście wiązało się to z burzeniem tych drugich. Podobnie jak było to w przypadku świąt, zwyczajów i obrzędów sukcesywnie zastępowanych ich chrześcijańskimi odpowiednikami.


Chcąc odnaleźć ślady dawnych świątyń w pierwszej kolejności należy szukać ich w miejscach gdzie obecnie wybudowane są kościoły. Im starszy kościół, tym większe prawdopodobieństwo, że w jego fundamentach leżą ruiny starej słowiańskiej świątyni.



Czytaj również:


  • Geniusz Słowian - o najciekawszych starożytnych odkryciach archeologicznych na terenie Polski
  • Genetyka - o genetyce Prasłowian i kulturach archeologicznych z nimi związanych
  • Droga do Indii - o migracji Prasłowian z Europy do Azji Środkowej
  • FacebookTwitterPodziel się!

    Powrót na górę strony www.praslowianie.pl